Przejdź do treści

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży 2022/2023

Jak co roku nasza Kancelaria przygotowała dla Państwa ofertę grupowego ubezpieczenia  następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej.

W tym roku spośród zakładów ubezpieczeń, które przesłały nam swoje propozycje ofert, rekomendujemy propozycję TU Inter Risk.

Oferta TU  Inter Risk oprócz konkurencyjnej wysokości składki w swoim zakresie zawiera większość funkcjonujących na rynku rozwiązań, w tym między innymi:

  • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • Zwrot dodatkowych kosztów związanych z przywrócenia stanu zdrowia po zaistniałym wypadku
  • Dodatkowe świadczenia za zdarzenia, które miały miejsce na terenie placówki szkolnej/opiekuńczej/wychowawczej oraz podczas wycieczek
  • Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, zarówno z powodu wypadku jak i choroby – dodatkowo świadczenie jest wypłacane rodzicom dziecka przebywającego z dzieckiem  w szpitalu do określonego limitu w zależności od przyczyny pobytu dziecka w szpitalu
  • Gwarantowane świadczenia wypłaty odszkodowania z tytułu drobnych urazów (skręcenia/zwichnięcia) bez względu na fakt wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • Świadczenie z tytułu wystąpienia jednej z kilkunastu chorób znajdujących się w katalogu poważnych chorób
  • Wypłatę świadczeń z tytułu zatruć, poparzeń, odmrożeń, pogryzień, ukąszeń oraz pokąsania

Uzupełnieniem zakresu ubezpieczenia jest opcja ASSISTANCE  w ramach której można uzyskać wsparcie w przypadku zajścia zdarzeń wymienionych w OWU.

Proponujemy Państwu prostą indywidualną formułę zawarcia umowy ubezpieczenia, poprzez skorzystanie  z oferty zamieszczonej na naszej stronie  internetowej w zakładce UBEZPIECZENIA-NNW-OFERTA ( https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline) .

Po wejściu na w/w stronę i podaniu ID Klienta : elfvy lub zeskaniowaniu kodu QR , każdy zostanie przekierowany na stronę oferty.

W ofercie jest możliwość wyboru ubezpieczenia  w jednym z 10 przedstawionych wariantów. Taka konstrukcja w kilku prostych krokach daje możliwość zawarcia ubezpieczenia online ( wraz z płatnością) oraz otrzymania potwierdzenia (certyfikat wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia + postanowienia dodatkowe) na swoją pocztę @.

Okres ubezpieczenia – 12 m-cy tj od 01.09.2022 r do 31.08.2023 r pod warunkiem przystąpienia i opłacenia składki do 30.09.2022 roku.

Przystąpienie w terminie – po 30.09.2022 r skutkuje początkiem odpowiedzialności ( ubezpieczenia) od następnego dnia po opłaceniu składki do 31.08.2023 roku.

Możliwość przystępowania do ubezpieczenia wg załączonej oferty – do 31.12.2022 roku. Zapraszamy do skorzystania z uproszczonej formy zawarcia umowy ubezpieczenia.