Przejdź do treści

CYBER ubezpieczenia

Czy wiesz, co może grozić Twojej firmie w sieci informatycznej a także w związku z naruszeniem danych? 

Korzystanie z systemów komputerowych znacznie zwiększa podatność firm na zagrożenia cybernetyczne i naruszenia danych. Szkody mogą dotyczyć bezpośrednio strat wyrządzonych Ubezpieczonemu (przerwa w działaniu systemów lub utrata danych), jak i strat wyrządzonych osobom trzecim (wyciek danych osobowych, zainfekowanie systemów informatycznych i komputerów podmiotów trzecich).

Oferowane przez naszą kancelarię programy ubezpieczenia mają na celu zapewnienie ochrony Ubezpieczonemu, który jest narażony na szkody spowodowane użytkowaniem komputerów, systemów informatycznych, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń.

Zadaniem takiego ubezpieczenia jest zapewnienie Ubezpieczonemu pomocy ekspertów, których celem jest przywrócenie systemów informatycznych i urządzeń do stanu przed awarią (atakiem), a także sfinansowanie pomocy prawnej w momencie gdy osoby trzecie (firmy, osoby fizyczne, organy państwa) wysuwają roszczenie.

W zakresie oferowanych przez naszą kancelarię programów ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych znajdują się między innymi:

  • odpowiedzialność za utratę lub bezprawne użycie danych klientów lub pracowników, jak również wyciek informacji handlowych,
  • pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego związanego z atakiem cybernetycznym, w tym usług świadczonych przez specjalistów IT,
  • pokrycie kosztów śledztwa informatycznego po zaistnieniu naruszenia bezpieczeństwa danych,
  • pokrycie kosztów porad prawnych związanych z postępowaniem prowadzonym przez organ uprawniony do nadzoru nad bezpieczeństwem i przechowywaniem danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych), 
  • pokrycie kosztów odzyskania lub odtworzenia danych elektronicznych.

W przypadku zainteresowania ubezpieczeniami CYBER zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *