Przejdź do treści

Ubezpieczenia LIFE

Ostatnie lata pokazały, jak bardzo doceniamy chwile spędzone z bliskimi, ale również, jak
ważne jest nasze zdrowie i życie.
Właśnie życie jest przedmiotem ubezpieczenia LIFE, w którym w przypadku zajścia zdarzenia
ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia.
Jest ono zwolnione od podatku dochodowego oraz podatku od osób fizycznych i nie podlega
podatkowi od spadków i darowizn (niezależnie czy świadczenie będzie wypłacone
ubezpieczonemu, uposażonemu czy spadkobiercom).
Ubezpieczenie LIFE przeznaczone jest m.in. dla osób chcących zabezpieczyć na wypadek
swojej śmierci:
– rodzinę i osoby bliskie,
– spłatę zobowiązań w instytucjach finansowych,
– spłatę udziałów w spółce.

W polecanych przez naszą kancelarię produktach znajdą Państwo propozycje zawarcia umów
ubezpieczenia LIFE m.in. bez pytań medycznych, badań lekarskich i innych formalności
z gwarantowanymi wysokimi sumami ubezpieczenia.

Zapytaj naszych pracowników o ubezpieczenia LIFE a dopasujemy odpowiedni produkt do
Twoich indywidualnych potrzeb.