Przejdź do treści

NNW

Szanowni Państwo,

     Wzorem ubiegłych lat nasza Kancelaria na podstawie analizy produktów ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków, przygotowała propozycję indywidualnego  zawarcia umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży  w oparciu o ofertę TU INTER RISK SA  na kolejny rok szkolny 2023/2024, za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zawarcie umowy jest możliwe po  wejściu („kliknięciu”) w  link aktywacyjny ( lub KOD QR)  zamieszczony  w załączniku :

Ubezpieczenie szkolne EDU Plus z opcją Hejt Stop

Ubezpieczenie dla swojego dziecka/dzieci można zawrzeć w jednym z czterech dowolnie wybranych wariantów.

Po uzupełnieniu wszystkich danych ( dziecka oraz ubezpieczającego rodzica) na wskazany adres @ ubezpieczyciel – po opłaceniu należnej za dany wariant składki rocznej  – zwrotnie prześle certyfikat potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z  ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

UWAGA: Prezentowana oferta zawiera postanowienia dodatkowe w postaci korzystniejszych  rozwiązań od standardowych zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczeń ( zapisy postanowień dodatkowych wraz z OWU  zamieszczone są w każdym wariancie oferty  – dolna część kolumny każdego wariantu).

Pozostałe informacje dot. prezentowanej oferty:

  1. Okres ochrony ( odpowiedzialności ubezpieczyciela) uzależniony jest od daty przystąpienia  ( po opłaceniu składki) i przedstawia się następująco:
  2. Data przystąpienia ( opłacenia składki) do 30 września 2023 roku – okres objęcia ochroną dziecka  od 1 września 2023 roku  do 31 sierpnia 2024 roku
  3. Data przystąpienia do ubezpieczenia (opłacenia składki) po 30 września 2023 roku – okres objęcia ochroną dziecka od następnego dnia po opłaceniu składki do 31 sierpnia 2024 roku
  4. Możliwość przystępowania do ubezpieczenia – okres ważności oferty : do 30 grudnia 2023 r

Wieloletnie doświadczenie oraz bezpośrednie kontakty z rodzicami , którzy przekazują nam swoje uwagi, pozwalają nam na określenie priorytetów , wokół których budujemy nasze programy.