Przejdź do treści

NNW

Nasza Kancelaria specjalizuje się w aranżacji  autorskich programów ubezpieczeniowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zakres ubezpieczenia jest również dostosowany do najmłodszych dzieci uczęszczających do żłobków.

Dzięki zaufaniu jakim obdarzyło nas wiele placówek oświatowych, wykorzystując  posiadany ilościowy potencjał ubezpieczonych, mamy możliwość negocjowania specjalnych warunków, które są  zdecydowanie korzystniejsze od standardowych rozwiązań.

Korzystając z usług naszej Kancelarii przy wyborze i zawarciu  umowy  zyskują nasi klienci zyskują:

  • Szczegółowe opisy i interpretacje przedstawionych  ofert , ze wskazaniami  ograniczeń  oraz  różnic w odniesieniu do standardowych zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia 
  • W oparciu o prowadzoną   przez naszą Kancelarię statystykę „zdarzeń ubezpieczeniowych” w zakresie  naszych ofert – szczególną uwagę zwracamy na najczęściej występujące zdarzenia, proponując ponadstandardowe wysokości świadczeń  dla tych zdarzeń.
  • Dostęp do wszystkich materiałów informacyjnych związanych z ubezpieczeniem na stronie  internetowej  placówki oświatowej
  • Możliwość zgłaszania roszczeń bezpośrednio w naszej Kancelarii
  • Pomoc w procedurze odwoławczej
  • Dogodnej  możliwości formy płatności składki ubezpieczeniowej

Wieloletnie doświadczenie oraz bezpośrednie kontakty z rodzicami , którzy przekazują nam swoje uwagi, pozwalają nam na określenie priorytetów , wokół których budujemy nasze programy.