Przejdź do treści

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Dopiero w chorobie ceni się zdrowie

Zdrowie

System opieki medycznej w Polsce opiera się w głównej mierze na publicznej służbie zdrowia. Coraz powszechniejsze staje się jednak korzystanie z indywidualnych rozwiązań i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które oferowane są przez naszą Kancelarię. Większość społeczeństwa objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, czy to z tytułu zatrudnienia, prowadzonej działalności czy też emerytury lub renty. Daje to między innymi możliwość bezpłatnego korzystania z pomocy medycznej w publicznych placówkach służby zdrowia w ramach NFZ. Dostęp ten jest jednak bardzo ograniczony. Często słyszymy   o przypadkach oczekiwania miesiącami na wizytę u specjalisty lub na operację. Pewnym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku podejrzenia poważnego zachorowania, jest prywatna wizyta lekarska. Może ona również spełniać rolę wizyty profilaktycznej.

Grupowe ubezpieczenia medyczne

Jedną z alternatyw dla indywidualnych prywatnych wizyt u specjalisty, są oferowane przez naszą Kancelarię grupowe ubezpieczenia zdrowotne. Dedykowane są one osobom, które pragną leczyć się w komfortowych warunkach bez konieczności oczekiwania w kolejce. Jest to rozwiązanie bardziej opłacalne finansowo niż pojedyncze, prywatne konsultacje lekarskie. Tego typu ubezpieczenia oferujemy w ramach ubezpieczeń grupowych w zakładach pracy co pozwala zminimalizować koszt takiego ubezpieczenia.

Czego można oczekiwać w ramach pakietu zdrowotnego?

Do wyboru proponujemy zwykle trzy rodzaje pakietów: indywidualny, partnerski i rodzinny, które obejmują pracowników, współmałżonków, partnerów oraz dzieci. W ramach wybranego pakietu mogą Państwo korzystać z konsultacji specjalistów, wizyt domowych, badań diagnostycznych i specjalistycznych, zabiegów ambulatoryjnych i szpitalnych. Zakres usług uzależniony jest oczywiście od wybranego wariantu. Różna jest też liczba specjalistów czy zabiegów. Nie ma również problemu z dotarciem do placówki medycznej świadczącej usługi  w ramach pakietu. Zwykle jest ich minimum kilkaset na terenie całego kraju. Zaletą tego typu ubezpieczenia jest możliwość skorzystania praktycznie natychmiast z pomocy lekarskiej, bez konieczności oczekiwania w kolejce, starania się o skierowanie do specjalisty czy na badania. Nie bez znaczenia jest również to, że placówki wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt, co pozwala na korzystanie z opieki na najwyższym poziomie. 

Indywidualne ubezpieczenia medyczne

W ramach ubezpieczeń medycznych w bardzo zbliżonej formie jak ubezpieczenia grupowe oferujemy pakiety indywidualne. Wiążą się one z wyższym kosztem, ale jak wiadomo zdrowie nie ma swojej ceny.