Przejdź do treści

INNE

Zapewnij sobie bezpieczeństwo podczas wyjazdów zagranicznych.

Nasza Kancelaria poza typowymi ubezpieczeniami osobowymi i majątkowymi  proponuje w oparciu o sprawdzone oferty ubezpieczycieli oraz coverholderów następujące ubezpieczenia:

  • Ubezpieczenia turystyczne  ( organizacja i zwrot kosztów związanych z leczeniem poza granicami RP)
  • DRIVER CASCO ( specjalistyczne ubezpieczenie dla uczestników ruchu drogowego)
  • CYBER ( ochrona urządzeń i sieci IT wraz z kompensacją poniesionych  strat)
  • D&O ( ubezpieczenie członków spółek prawa handlowego )
  • OC ochrona prawna ( pokrycie kosztów sporu sądowego)
  • OC księgowych ( pomoc i ochrona w sporach z US )
  • Ubezpieczenie odnawialnych źródeł  energii  – FOTOWOTANIKA ( kompensacja uszkodzeń oraz zwrot kosztów w przypadku spadku wydajności)
  • Gwarancje finansowe ( wadialne, utraty zaliczki, nienależytego wykonania zobowiązania)
  • Ubezpieczenia rolne ( obowiązkowe oraz upraw)
  • Ubezpieczenia zawodów medycznych i paramedycznych ( lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, masażyści, psycholodzy, pschychoterapeuci, itp.)