Przejdź do treści

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Bezpieczeństwo i ochrona

Wśród oferowanych przez naszą Kancelarię ubezpieczeń znajduje się szereg ubezpieczeń majątkowych, które mają na celu przeniesienie występującego ryzyka poprzez umowę ubezpieczenia na zakład ubezpieczeń i kompensację ewentualnych strat finansowych naszych klientów.

W grupie ubezpieczeń majątkowych znajdują się oczywiście powszechnie znane ubezpieczenia komunikacyjne. Naszym klientom oferujemy je w pełnym zakresie,  głównie  w formie umów flotowych, które dzięki swojej konstrukcji pozwalają na utrzymanie stałych kosztów ubezpieczenia w trakcie trwania umowy. 

W ramach ubezpieczenia all risk (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk) aranżujemy umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz wszelkich zgłoszonych  do ochrony ruchomości. 

W grupie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów samochodowych oraz szeroką gamą ubezpieczeń obowiązkowych (zawodowych i ustawowych)  zawieramy umowy OC związane głównie z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie deliktowym i kontraktowym.